แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
1 ต.ค. 2021 09:00:00 แผนการดำเนินงาน อบต.ดองกำเม็ด 473
  องค์การบริหารส่วนตำบลดองกำเม็ด อำเภอขุข...
ประกาศการใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
22 ก.ย. 2021 09:00:00 แผนการดำเนินงาน อบต.ดองกำเม็ด 342
 องค์การบริหารส่วนตำบลดองกำเม็ด อำเภอ...
แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2564
21 ต.ค. 2020 09:00:00 แผนการดำเนินงาน อบต.ดองกำเม็ด 287
องค์การบริหารส่วนตำบลดองกำเม็ด อำเภอขุขันธ์&nb...
แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2563
4 ต.ค. 2019 09:00:00 แผนการดำเนินงาน อบต.ดองกำเม็ด 271
องค์การบริหารส่วนตำบลดองกำเม็ด อำเภอขุขันธ์ ...