แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2563

4 ต.ค. 2019 09:00:00 แผนการดำเนินงาน อบต.ดองกำเม็ด 271

องค์การบริหารส่วนตำบลดองกำเม็ด อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ ได้ดำเนินการจัดทำเเผนดำเนินงานประจำปี 2563  เสร็จเรียบร้อยเเล้ว จึงขอประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน