ปรับปรุงล่าสุด 27 ต.ค. 2022 07:56:10 1,218


 

ข้อมูลสภาพทั่วไป

       ทำเลที่ตั้งตำบล ตำบลดองกำเม็ด เป็น 1 ใน 22 ตำบล ของจังหวัดศรีสะเกษ ในเขตอำเภอขุขันธ์ ตำบลดองกำเม็ด มีลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบ มีอาณาเขตพื้นที่อยู่ติดกับท้องถิ่นใกล้เคียง 5 ส่วน คือ ตำบลห้วยเหนือ ตำบลใจดี ตำบลโคกเพชร ตำบลหัวเสือ และตำบลตะเคียน และมีอาณาเขตดังนี้

อาณาเขต

 • - ทิศเหนือ ติดกับเขตตำบลหัวเสือ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีแนวเขตเริ่มต้นไปทางทิศเหนือ ตามแนวทางหลวงศรีสะเกษ - ขุขันธ์ จนถึงเขตตำบลหัวเสือ ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร
 • - ทิศใต้ ติดกับเขตตำบลห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีแนวเขตจากสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดองกำเม็ด ไปทางทิศใต้ถึงเขตบ้านสนวน ตำบลห้วยเหนือ เป็นระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร
 • - ทิศตะวันออก ติดกับเขตตำบลตะเคียน อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีระยะทางเริ่มต้นจากสะพานบ้านบิงไปทางทิศตะวันออก ถึงหนองตะเคียนเขตบ้านตะเคียนช่างเหล็ก ประมาณ 3 กิโลเมตร
 • - ทิศตะวันตก ติดกับเขตตำบลใจดี และตำบลโคกเพชร อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีแนวเขตไปทางทิศตะวันตกติดต่อกับบ้านใจดี, บ้านลำภู, บ้านทะลอก(ตำบลใจดี) และบ้านระกา(ตำบลโคกเพชร) รวมระยะทางจากทางหลวงแผ่นดินสาย ขุขันธ์ - ศรีสะเกษ ไปทางทิศตะวันตก ประมาณ 3 กิโลเมตร
   

เขตการปกครอง

      เขตปกครอง ตำบลดองกำเม็ด มีพื้นที่ในการปกครองทั้งหมด 11 หมู่บ้าน ดังนี้

 1. หมู่ที่ 1 บ้านกันจาน นายดุสิต ภูธรไพ เป็นผู้ใหญ่บ้าน
 2. หมู่ที่ 2 บ้านบิง นางสาวสำรวย ใจโชติ เป็นผู้ใหญ่บ้าน
 3. หมู่ที่ 3 บ้านสวาย นายดิด ใบแสง เป็นผู้ใหญ่บ้าน
 4. หมู่ที่ 4 บ้านตราง นายสวรรณ สว่างภพ เป็นผู้ใหญ่บ้าน
 5. หมู่ที่ 5 บ้านดองกำเม็ด นายสวัสดิ์ ปรางนวน กำนันตำบลดองกำเม็ด
 6. หมู่ที่ 6 บ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ นายสิงห์ทอง สงแก้ว เป็นผู้ใหญ่บ้าน
 7. หมู่ที่ 7 บ้านตราด นายประเสริฐ เสาตรง เป็นผู้ใหญ่บ้าน
 8. หมู่ที่ 8 บ้านตาโคล นายสมจิต กลางมณี เป็นผู้ใหญ่บ้าน
 9. หมู่ที่ 9 บ้านหนองปิงปอง นายสุรศรี พันธเสน เป็นผู้ใหญ่บ้าน
 10. หมู่ที่ 10 บ้านโพธิ์สยาม นายธีรพงษ์ อุดร เป็นผู้ใหญ่บ้าน
 11. หมู่ที่ 11 บ้านบิงใต้ นายสุรศักดิ์ ใจดี เป็นผู้ใหญ่บ้าน