ปรับปรุงล่าสุด 27 ต.ค. 2022 08:05:07 1,158

เขตการปกครอง

     

 เขตปกครอง ตำบลดองกำเม็ด มีพื้นที่ในการปกครองทั้งหมด 11 หมู่บ้าน ดังนี้

 1. หมู่ที่ 1 บ้านกันจาน นายดุสิต ภูธรไพ เป็นผู้ใหญ่บ้าน
 2. หมู่ที่ 2 บ้านบิง นางสาวสำรวย ใจโชติ เป็นผู้ใหญ่บ้าน
 3. หมู่ที่ 3 บ้านสวาย นายดิด ใบแสง เป็นผู้ใหญ่บ้าน
 4. หมู่ที่ 4 บ้านตราง นายสวรรณ สว่างภพ เป็นผู้ใหญ่บ้าน
 5. หมู่ที่ 5 บ้านดองกำเม็ด นายสวัสดิ์ ปรางนวน กำนันตำบลดองกำเม็ด
 6. หมู่ที่ 6 บ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ นายสิงห์ทอง สงแก้ว เป็นผู้ใหญ่บ้าน
 7. หมู่ที่ 7 บ้านตราด นายประเสริฐ เสาตรง เป็นผู้ใหญ่บ้าน
 8. หมู่ที่ 8 บ้านตาโคล นายสมจิต กลางมณี เป็นผู้ใหญ่บ้าน
 9. หมู่ที่ 9 บ้านหนองปิงปอง นายสุรศรี พันธเสน เป็นผู้ใหญ่บ้าน
 10. หมู่ที่ 10 บ้านโพธิ์สยาม นายธีรพงษ์ อุดร เป็นผู้ใหญ่บ้าน
 11. หมู่ที่ 11 บ้านบิงใต้ นายสุรศักดิ์ ใจดี เป็นผู้ใหญ่บ้าน