องค์การบริหารส่วนตำบลดองกำเม็ด
เลขที่ 197 หมู่ที่ 11 บ้านบิงใต้ ตำบลดองกำเม็ด อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ 33140
โทรศัพท์ : 045-826044
โทรสาร : 045-826044
E-Mail: [email protected]
นายคำวงษ์ จันทรสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดองกำเม็ด โทรศัพท์ 086-2520177
นายสวิมล เกษมทาง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดองกำเม็ด โทรศัพท์ 080-6504987
นางเสาวณีย์ รัมนา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดองกำเม็ด โทรศัพท์ 096-0897182
นางอภิญญา บุญเรือน เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดองกำเม็ด โทรศัพท์ 088-3489277

ส่งข้อความการติดต่อ

แผนที่ตั้ง

LINE