ข่าวสาร อบต.

ร้องเรียนร้องทุกข์ อบต.


 

แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนปฏิบัติการประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส

                    
ข่าวสาร อบต.ดองกำเม็ด


E-Service


ข้อมูลประชากร

องค์การบริหารส่วนตำบลดองกำเม็ด
Dongkammed Subdistrict Administrative Office

11

จำนวนหมู่บ้าน

0

จำนวนครัวเรือน

0

พื้นที่ทั้งหมด(ไร่)

0

ประชากรรวม

แหล่งท่องเที่ยว/สถานที่สำคัญ

คลังความรู้
สำนักปลัด
    ไม่พบผลลัพธ์
กองคลัง
    ไม่พบผลลัพธ์
กองช่าง
    ไม่พบผลลัพธ์
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
    ไม่พบผลลัพธ์
กองสวัสดิการสังคม
    ไม่พบผลลัพธ์

ลิงก์ที่น่าสนใจ