การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดองกำเม็ด สมัยประ...
12 ก.พ. 2024 10:15:20 กิจกรรม อบต.ดองกำเม็ด 37
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดองกำเม็ด สมัยประ...
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดองกำเม็ด สมัยประ...
5 ก.พ. 2024 10:00:00 กิจกรรม อบต.ดองกำเม็ด 33
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดองกำเม็ด สมัยประ...
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567
13 ม.ค. 2024 11:00:00 กิจกรรม อบต.ดองกำเม็ด 91
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ...
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใ...
4 ม.ค. 2024 09:00:00 กิจกรรม อบต.ดองกำเม็ด 35
งานกิจกรรม โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่...
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด...
5 ธ.ค. 2023 11:00:00 กิจกรรม อบต.ดองกำเม็ด 53
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด...
โครงการแซนโฎนตา บูชาบรรพบุรุษ ประจำปี 2566
30 ต.ค. 2023 09:00:00 กิจกรรม อบต.ดองกำเม็ด 142
โครงการแซนโฎนตา บูชาบรรพบุรุษ ประจำปี 2566
กิจกรรมพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันส...
23 ต.ค. 2023 09:00:00 กิจกรรม อบต.ดองกำเม็ด 74
กิจกรรมพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันส...
กิจกรรมน้อมรำลึก พระมหากรุณาธิคุณ ในพระบาทสมเด็จ พ...
13 ต.ค. 2023 09:00:00 กิจกรรม อบต.ดองกำเม็ด 64
กิจกรรมน้อมรำลึก พระมหากรุณาธิคุณ ในพระบาทสมเด็จ พ...
บุญมหาสังฆทานสืบสานประเพณีวิธีไทย วิธีพุทธ ตำบลดอง...
3 ต.ค. 2023 11:00:00 กิจกรรม อบต.ดองกำเม็ด 128
บุญมหาสังฆทานสืบสานประเพณีวิธีไทย วิธีพุทธ ตำบลดอง...
มอบบ้านตามโครงการสร้าง/ซ่อมให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไ...
11 ก.ย. 2023 09:00:00 กิจกรรม อบต.ดองกำเม็ด 126
พิธีมอบบ้านตามโครงการสร้าง/ซ่อมให้ผู้ด้อยโอกาส...
​​​​​​​พิธีมอบบ้านตามโครงการสร้าง/ซ่อมให้ผู้ด้อยโอ...
8 ก.ย. 2023 13:00:00 กิจกรรม อบต.ดองกำเม็ด 89
พิธีมอบบ้านตามโครงการสร้าง/ซ่อมให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้...
บุญมหาสังฆทานสืบสานประเพณีวิถีไทยวิถีพุทธ ประจำปี...
27 ส.ค. 2023 09:00:00 กิจกรรม อบต.ดองกำเม็ด 130
บุญมหาสังฆทานสืบสานประเพณีวิถีไทยวิถีพุทธ ประจ...
บุญประเพณีถวายสังฆทานสืบสานวัฒนธรรมไทย นุ่งผ้าไทย...
13 ส.ค. 2023 10:00:00 กิจกรรม อบต.ดองกำเม็ด 129
13 สิงหาคม 2566 บุญประเพณีถวายสังฆทานสืบสานวัฒ...