รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2567