แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

1 ต.ค. 2021 09:00:00 แผนการดำเนินงาน อบต.ดองกำเม็ด 417

  องค์การบริหารส่วนตำบลดองกำเม็ด อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้ประกาศประกาศการใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลดองกำเม็ด เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน