แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2564

21 ต.ค. 2020 09:00:00 แผนการดำเนินงาน อบต.ดองกำเม็ด 287

องค์การบริหารส่วนตำบลดองกำเม็ด อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ ได้ดำเนินการจัดทำเเผนดำเนินงานประจำปี 2564  เสร็จเรียบร้อยเเล้ว จึงขอประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน