ประกาศการใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

22 ก.ย. 2021 09:00:00 แผนการดำเนินงาน อบต.ดองกำเม็ด 342

 องค์การบริหารส่วนตำบลดองกำเม็ด อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้ประกาศประกาศการใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลดองกำเม็ด เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน