การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
13 ม.ค. 2022 08:40:00 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต อบต.ดองกำเม็ด 328
เมือวันที่ 11 มกราคม 2565 นายคำวงษ์ จันทรสุข นายกอ...
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
8 เม.ย. 2021 09:00:00 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต อบต.ดองกำเม็ด 217
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดองกำเม็ด  ...