สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน ประจำเดือนมกราคม 2565