สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565