วัดบ้านบิง ตำบลดองกำเม็ด อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

15 ก.ย. 2021 14:25:00 แหล่งท่องเที่ยว/สถานที่สำคัญ อบต.ดองกำเม็ด 863

วัดบ้านบิงก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2144 มีอายุประมาณ 400 กว่าปี ตามคำบอกเล่าของคนรุ่นเก่า แต่เดิมนั้นมีต้นมะค่าซึ่งเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ในหมู่บ้าน ตามภาษเขมร เรียกว่า "ต้นเบง" ต่อมามีการเรียกออกเป็น "ต้นบิง" ตามเสียงของชาวบ้าน ออกเสียงเป็น "บิง" เลยตั้งชื่อหมู่บ้านตามสำเนียงของชาวบ้านว่า "บ้านบิง" มาจนปัจจุบัน วัดบ้านตั้งอยู่ที่ 124 หมู่ที่ 2 ตำบลดองกำเม็ด อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย