องค์การบริหารส่วนตำบลดองกำเม็ด ดำเนินกิจกรรม Big Cleaning day ประจำเดือน มิถุนายน 2567

12 มิ.ย. 2024 11:00:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.ดองกำเม็ด 49

วันที่ 12 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น.
           นายคำวงษ์  จันทรสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดองกำเม็ด ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้านโพธิ์สยาม หมู่ที่ 10 ผู้ใหญ่บ้านตราด หมู่ที่ 7 พร้อมด้วย นายสมปอง ออไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ คณะครู บุคลากร และนักเรียนบ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ดำเนินกิจกรรม Big Cleaning day ประจำเดือน มิถุนายน 2567 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ.2566 เป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินการเก็บขยะมูลฝอย การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง การทำความสะอาดถนนสายหลัก ถนนสายรอง ทางหลวงท้องถิ่น การตัดตกแต่งกิ่งไม้สองข้างทาง บริเวณถนนหน้าโรงเรียนบ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ - วัดบ้านตราด