ประกาศกำหนดการฉีดวัคซีนหมาแมว

12 มิ.ย. 2024 15:19:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.ดองกำเม็ด 48

ประกาศกำหนดการฉีดวัคซีนหมาแมว
องค์การบริหารส่วนตำบลดองกำเม็ด จะออกให้บริการฉีดวัคซีนหมาแมว ในวันที่ 13 มิถุนายน 2567  เวลา 08:00 - 12:00 น.
        ให้ผู้ที่มีสัตว์เลี้ยง หมา และแมว มาเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ ที่ศาลาประชาคมของแต่ละหมู่บ้าน ตนเองได้ตามวันเวลาที่ประกาศ