กิจกรรม Big Cleaning day ประจำปี พ.ศ.2567 ประจำเดือนพฤษภาคม 2567

21 พ.ค. 2024 16:00:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.ดองกำเม็ด 50

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567                                                            
        กิจกรรม Big Cleaning day ประจำปี พ.ศ.2567 ประจำเดือนพฤษภาคม 2567  โดย นายคำวงษ์  จันทรสุข นายก อบต.ดองกำเม็ด พร้อมด้วย นายสวิมล เกษมทาง , นางเสาวณีย์  รัมนา รองนายกฯ และนายเสน่ห์  แพงมา ปลัด อบต. ดำเนินการเก็บขยะมูลฝอย การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง การทำความสะอาด บริเวณวัดบ้านบิง