ประชาสัมพันธ์สำรวจความต้องการขอรับกายอุปกรณ์สำหรับ...
16 พ.ค. 2022 01:55:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.ดองกำเม็ด 268
ด้วยสำนักปลัด งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน ...
แจ้งครบกำหนดภาษีป้าย
29 มี.ค. 2022 09:00:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.ดองกำเม็ด 350
ประกาศกองคลัง แจ้งครบกำหนดภาษีป้าย แจ้งยังเจ...
ประกาศการขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
29 มี.ค. 2022 02:35:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.ดองกำเม็ด 313
ประกาศกองคลัง เรื่องขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ...
งานวันคนพิการสากลจังหวัดศรีสะเกษ 2565
28 มี.ค. 2022 09:40:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.ดองกำเม็ด 396
วันนี้ สำนักปลัด ( งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน). โดย...
คู่มือการใช้งานโปรแกรมบัตรประจำตัวคนพิการดิจิทัล
8 มี.ค. 2022 02:15:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.ดองกำเม็ด 514
 ด้วยสำนักปลัด งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน...