รับมอบรถโยกคนพิการ
20 ก.ค. 2020 09:00:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.ดองกำเม็ด 258
 อบต.ดองกำเม็ด ได้ไปรับมอบรถโยกคนพิการ จา...
แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่...
27 พ.ย. 2019 09:00:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.ดองกำเม็ด 252
แต่งตั้งข้าราชการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช...